Skoči na glavno vsebino

Obveznosti staršev do vrtca

Starši so dolžni:

  • upoštevati meje svojega soodločanja v skladu z upoštevanjem avtonomnosti, strokovnosti in odgovornosti izvajalcev programa v vrtcu,
  • spoštovati določila iz Pravilnika o varnosti otrok JVIZ Mozirje OE Vrtec Mozirje, ki se nanašajo na njihovo odgovornost in izvrševanje nalog,
  • redno sporočati posebnosti otroka, ki so pomembne za njegovo dobro počutje in zdravje,
  • upoštevati navodila strokovnih delavk/cev, ki se nanašajo na varnost otrok v vrtcu,
  • voditi v vrtec zdravega otroka, brez stvari in predmetov, ki bi lahko ogrozili njegovo, oz. zdravje in varnost drugih otrok,
  • skrbeti za otrokovo osebno higieno in higieno oblačil,
  • do 15. v mesecu poravnati svoje finančne obveznosti do vrtca. Zamudnikom zapadlih obveznosti zaračunamo zamudne obresti.
  • Upoštevati  vsebino pogodbe, ki so jo podpisali ob sprejemu otroka v vrtec in upoštevati hišni red vrtca.

Morda vam bo všeč tudi...

Dodaj odgovor

Dostopnost