Skoči na glavno vsebino

Program

DNEVNI PROGRAM: 6 – 9 ur bivanja v vrtcu
PODALJŠANO POPOLDANSKO VARSTVO: do 18.00 ure

V okviru teh programov nudimo otrokom vsestransko vzgojo in varstvo, prehrano ter počitek tistim, ki ga potrebujejo. Delo je strokovno načrtovano in dopolnjuje družinsko vzgojo, devet ur bivanja v vrtcu pa je za otroka zgornja meja, ki je z vidika zdravega psihofizičnega razvoja še dopustna. Vzgojitelji in njihovi pomočniki kljub strokovnosti, znanju, izkušnjam in predajanju otrokom, vendarle ne morejo nadomestiti družine.
Časovno prekoračitev devet-urnega bivanja otroka v vrtcu Vam bomo dodatno zaračunali.

V program so vključeni otroci, ki se delijo v dve starostni obdobji:

 • prvo starostno obdobje, ki vključuje otroke v starosti od 1 – 3 let,
 • drugo starostno obdobje, ki vključuje otroke od 3 – 6 let.

VSEBINA dela v vseh programih izhaja iz otrokovega okolja: vsakdanjega življenja, posebnih dogodkov, zanimivosti, praznovanj, ogledov… Poslužujemo se različnih metod, primernih za delo s predšolskimi otroki. V ospredju je igra in izkustveno učenje. Sledimo ciljem in načelom Kurikuluma.

Kurikulum pa je v našem vrtcu naravnan na razvoj otrokovih doseženih in potencialnih sposobnosti in spretnosti, k doseganju optimalnega razmerja med obema. Prizadevamo si soustvarjati pogoje za vse in vsakogar, ne glede na čas in okolje.

V programe vključujemo otroke z lažjimi motnjami v razvoju.

V našem vrtcu lahko vsak otrok najde sebe, zadovolji svoje interese, si razvija sposobnosti in krepi samopodobo.

Pri tem pa potrebujemo tudi Vašo pomoč. Le ob sodelovanju otrok, staršev in zaposlenih, lahko soustvarjamo pogoje primerne za vse in vsakogar, ne glede na čas in okolje.

 

PROJEKTI

 • NA-MA POTI
 • Varno s soncem
 • Turizem in vrtec
 • Pasavček
 • Medeni zajtrk
 • Mali sonček
 • Bralna značka
 • Interni projekti: Etika in vrednote, GIBKO, Zgodnje opismenjevanje, Živimo v naravi in z naravo, vključevanje elementov Reggio pedagogike

OBOGATITVENE DEJAVNOSTI

 • praznovanja rojstnih dni
 • vesela jesen
 • pravljični december
 • športne prireditve za otroke in starše
 • obiski zunanjih sodelavcev, kulturnih ustanov
 • lutkovne predstave
 • pustovanje s povorko
 • sodelovanje z OŠ Mozirje, OŠ Rečica ob Savinji
 • srečanja s starši, starimi starši ob mesecu družine
 • izleti, zaključki ob koncu šolskega leta
 • raznovrstne spreminjajoče se dejavnosti, po dogovoru s starši
 • Cici vesela šola
 • likovna kolonija za naše in otroke celjske regije

NADSTANDARDNE DEJAVNOSTI
so izbrane glede na pogoje v vrtcu, interese izvajalcev, želja otrok in staršev in se določijo na začetku šolskega leta, zato niso v obeh enotah vrtca enake.

SEM SODIJO:

 • Plesni tečaj
 • Pevski zbor
 • Angleščina za najmlajše
 • Planinsko pohodniški krožek
 • 1x mesečno zabavne urice v Šmihelu za otroke, ki ne obiskujejo vrtca

Večina dejavnosti se izvaja v popoldanskem času.

NA_MA_POTI

Prva zaposlitev – dopis za spletno stran

Morda vam bo všeč tudi...

Dodaj odgovor

Dostopnost