Skoči na glavno vsebino

Pravice staršev in otrok

Pravice staršev in otrok  so določene v mednarodnih dokumentih in zakonih. Pravice otrok zastopajo starši oz. njihovi zakoniti zastopniki.

Vrtec zagotavlja otrokom skrb za optimalen razvoj glede na spol, socialno in kulturno poreklo, veroizpoved, narodno pripadnost, telesno in duševno konstitucijo…

Optimalen razvoj vključuje možnost poglobljenega razvoja na določenem področju.

Uresničevanje zahteve po enakih možnostih ni mogoče brez upoštevanja razlik in pravice do izbire drugačnosti, ki jo omogoča organizacija življenja in dela v vrtcu. Pri otrocih je to povezano z vzgojo za strpnost, solidarnost in odgovornost ter postopnim razvijanjem kritičnega duha , osebnih odločitev in avtonomne presoje.

Starši

  • imajo pravico do vpogleda v programe za predšolske otroke,
  • do obveščenosti o življenju in delu v vrtcu in oddelku,brez poseganja v strokovno avtonomnost vrtca,
  • do sodelovanja pri načrtovanju ter organiziranju dela v vrtcu in oddelku,
  • pravico do zaščite zasebnosti, s poudarkom na varstvu  osebnih podatkov.

Ob vstopu otroka v vrtec se staršem omogoči postopno uvajanje otroka v vrtec na način, da starši ostajajo z otrokom v oddelku določen čas. Postopno uvajanje je prilagojeno potrebi posameznega otroka in lahko traja tudi več tednov.

Naša dejavnost je svetovnonazorsko nevtralna, tako kot v vseh javnih vrtcih v Republiki Sloveniji.

Morda vam bo všeč tudi...

Dodaj odgovor

Dostopnost