Skoči na glavno vsebino

Kategorija: Pomembne informacije

Dostopnost spletne strani

Izjava o dostopnosti JVIZ Mozirje OE Vrtec Mozirje se zavezuje, da bo omogočala dostopnost spletišča vrtec-mozirje.si v skladu z Zakonom o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij vsem uporabnikom. Ta izjava o dostopnosti se nanaša na spletišče vrtec-mozirje.si. Za...

0

Katalog informacij javnega značaja

1. Osnovni podatki organa Naziv organa: JVIZ MOZIRJE, OE VRTEC MOZIRJE, Šolska ul. 25, 3330 MOZIRJE Odgovorna uradna oseba: Mateja Glušič, ravnateljica Datum prve objave kataloga: Januar 2006 Datum zadnje spremembe: 25. 9. 2017 Katalog...

0

Program

DNEVNI PROGRAM: 6 – 9 ur bivanja v vrtcu PODALJŠANO POPOLDANSKO VARSTVO: do 18.00 ure V okviru teh programov nudimo otrokom vsestransko vzgojo in varstvo, prehrano ter počitek tistim, ki ga potrebujejo. Delo je strokovno načrtovano...

0

O nas

Vrtec Mozirje je postavljen v kraj, ki krasi vhod v eno izmed najlepših dolin v Sloveniji – Zgornjo Savinjsko dolino. Lepote narave, ki jih z radovednostjo spoznavajo otroci in bližina turističnega smučarskega centra Golte...

0

Kurikulum

Kurikulum je nacionalni dokument, sprejet 18.3.1999 (Strokovni svet RS za splošno izobraževanje), ki na eni strani spoštuje tradicijo slovenskih vrtcev, na drugi strani pa z novejšimi teoretskimi pogledi na zgodnje otroštvo in iz njih...

0

Prvič v vrtec

Vstop v vrtec je za otroka velika sprememba, naj gre za malčka ali starejšega otroka. Težave, s katerimi se spoprijema otrok se lahko kažejo na različne načine, Vi pa jih jemljite resno, prisluhnite otroku,...

0

Obveznosti staršev do vrtca

Starši so dolžni: upoštevati meje svojega soodločanja v skladu z upoštevanjem avtonomnosti, strokovnosti in odgovornosti izvajalcev programa v vrtcu, spoštovati določila iz Pravilnika o varnosti otrok JVIZ Mozirje OE Vrtec Mozirje, ki se nanašajo...

0

Pravice staršev in otrok

Pravice staršev in otrok  so določene v mednarodnih dokumentih in zakonih. Pravice otrok zastopajo starši oz. njihovi zakoniti zastopniki. Vrtec zagotavlja otrokom skrb za optimalen razvoj glede na spol, socialno in kulturno poreklo, veroizpoved,...

0

Sodelovanje s starši

Starši, oz. zakoniti zastopniki otrok, imajo pravico in dolžnost sodelovanja z vrtcem, zato smo v našem vrtcu razvili naslednje oblike sodelovanja: Svet staršev, ki je oblikovan za uresničevanje interesov staršev, skupni in oddelčni roditeljski...

0

Obrazci

Na tem mestu si lahko snamete nekatere obrazce. VLOGA ZA SPREJEM OTROKA V VRTEC Obrazec za sporočanje sprememb Vloga za ponovno uveljavljanje otroškega dodatka-subvencije vrtca Vloga za uveljavljanje pravic iz javnih sredstev Obrazec za...

Dostopnost