Skoči na glavno vsebino

PONOVNO ODPRTJE VRTCA

Spoštovani starši!

Na podlagi sklepa Vlade RS z dne 29. 4. 2020 o postopnem odpravljanju omejitev na področju šolstva in predšolske vzgoje smo s strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport (v nadaljevanju MIZŠ) prejeli okrožnico s podrobnejšimi navodili za odprtje vrtca. Ob odprtju vrtca moramo upoštevati dva ključna dokumenta, to so priporočila ZRSŠ za ponovno odprtje vrtcev v času posebnih razmer ter Higienska priporočila za vrtce v času epidemije Covid-19, ki jih je izdal NIJZ.

Navodila vsebujejo tudi tri priloge in sicer Sklep RSK za pediatrijo, Sklep RSK za medicino dela in Izjava staršev pred vstopom otroka v vrtec ob sproščanju ukrepov. Priporočila NIJZ s prilogami so ključna, saj obsegajo zdravstvene omejitve tako za zaposlene, kot otroke, ukrepe za preprečevanje okužb v vrtcu, priporočila za zaposlene, priporočila za oblikovanje skupin ter igro na prostem, priporočila za prihod in odhod iz vrtca ter druga priporočila.

NIJZ priporoča, da je lahko v oddelkih prvega starostnega obdobja (1-3 let) 8 otrok, v oddelkih drugega starostnega obdobja (3-6 let) pa 10 otrok. Skupine bodo oblikovane na podlagi prijav staršev, vodile pa jih bodo po priporočilih ZRSŠ vzgojiteljice, pomočnice vzgojiteljic in svetovalne delavke. Število prijavljenih otrok moramo javljati na MIZŠ. Oblikovane skupine se med sabo ne bodo smele družiti.

Starše prosimo, da nam namero o vključitvi otroka v vrtec posredujejo na e-naslov: vrtecmozirje@gmail.com do torka, 12. 5. 2020 do 13. ure.

Nujno je, da napišite ime in priimek otroka ter čas prihoda in odhoda, da bomo lahko oblikovali stalne skupine in pri tem upoštevali vse varnostne ukrepe.

Vsi starši, ki boste otroka vključili, morate v delu, ki se nanaša na odgovornost staršev, dosledno upoštevati navodila NIJZ. Zato je nujno potrebno, da si natančno preberete  HIGIENSKA PRIPOROČILA ZA VRTCE V ČASU EPIDEMIJE COVID-19 (priloga 1), ter Opredelitev zdravstvenih omejitev za otroke in dijake v času sproščanja ukrepov glede epidemije SARS – 2 – CoV (priloga 2), za katere razširjeni strokovni kolegij za pediatrijo odsvetuje vrnitev v vrtec v času trajanja epidemije. Pred ponovnim vstopom otroka v vrtec morate izpolniti izjavo (priloga 3) in jo oddate strokovni delavki, ko pripeljete otroka v vrtec.

Pred odprtjem vrtca boste prejeli še natančnejša navodila.

 

Lepo pozdravljeni.

                                                                                                                 Mateja Glušič, ravnateljica

Priloge:

PRILOGA 1

PRILOGA 2

PRILOGA 3

Morda vam bo všeč tudi...

Dostopnost