Skoči na glavno vsebino

Uvajanje elementov Reggio Emilia pedagoškega koncepta

Projekt uvajanja nekaterih elementov pedagoškega koncepta Reggio Emilia poteka v našem vrtcu tudi v šolskem letu 2012/2013.  Reggio Emilia koncept izhaja iz Italije, njihov način dela pa temelji na pojmovanju, da je otrok kompetenten, ima velikanske ustvarjalne zmožnosti ter moč za odkrivanje in raziskovanje sveta, ki ga obdaja.  Strokovne delavke obeh enot vrtca (DE Tulipan Mozirje in DE Lipa Rečica) poskušamo v svoje delo vnašati tiste elemente Reggio pedagogike, ki smo jih prepoznale kot izboljšavo in dodatek našemu delu. Izpostavili bi predvsem druženje med oddelki; sodelovanje s starši, ustanovami, lokalno skupnostjo in drugimi; uporaba vseh čutov v spoznavnem procesu; spodbujanje in omogočanje različnih oblik izražanja otrok; prednost učenja pred poučevanjem; timsko sodelovanje ter aktivno opazovanje in dokumentiranje otrok, kar nam omogoča boljše poznavanje otrokovega spoznavnega, socialnega in čustvenega razvoja. Zavedamo se, da so timsko delo, kakovostna interakcija in komunikacija vseh udeležencev v vzgojnem procesu pomembni dejavniki na poti do uspeha. V vrtcu se marsikaj dogaja, odšli smo na obiske, bili veseli obiskov drugih, sodelovali smo s starši in drugimi (delavnice, praznovanja, ogled sadjarske razstave, obisk slikarja in opazovanje slikanja z usti, ogled razstave buč v Mozirskem gaju, sodelovanje z društvom zeliščarjev, obisk Brinečevega mlina, nastopi pevskega zbora na Predprazničnem koncertu na Rečici, nastop za starše novorojenčkov na Rečici…). Otroke spodbujamo, da razvijajo in uporabljajo vsa čutila, zaradi tega različne materiale tipamo (v igralnici in naravi), vonjamo, poslušamo zvoke iz okolja, okušamo različne jedi, zelišča in užitne rastline… Spodbujamo čim več oblik otrokovega izražanja (gib, mimika, barva, risba, lutka, ritem, glasba, govor) ter  jim omogočamo, da lahko na različne načine izrazijo odnos do sebe, drugih, narave, prostora in časa, v katerem živijo. Trudimo se otrokom dati možnost, da do nekaterih spoznanj pridejo sami, preko poskusov in aktivne udeležbe. Otrok se bo veliko več naučil v situacijah, kjer bo do določenih spoznanj prišel sam, s svojim trudom, kot pa v tistih, kjer mu bomo novo znanje prinesli na pladnju. Veliko se družimo med seboj, pripravljamo lutkovne predstave in usmerjene dejavnosti tudi za otroke sosednjih oddelkov, občasno celotnega vrtca. Zaradi druženja otroci nimajo težav pri prehajanju med igralnicami, poznajo druge otroke, vzgojiteljice. Smo kot ena velika družina, katere pomemben član so tudi starši, stari starši ter drugi sorodniki in znanci naših otrok.

Nataša Vrabič

Morda vam bo všeč tudi...

Dodaj odgovor

Dostopnost