Skoči na glavno vsebino

Sežemo tudi preko meja našega vrtca

Pravijo, da kar je dobro, je vredno povedati naprej. Mogoče se iz tega kaj naučimo, spoznamo kaj novega, izmenjamo izkušnje, lahko tudi kaj izboljšamo, ne nazadnje pa predvsem sebi dokažemo, kje smo in kaj zmoremo.

V skupini najstarejših otrok, starih pet do šest let, je sodelavka Mateja Glušič izvajala dejavnosti, s področja ekologije v vrtcu. Otroci so si gradili pozitiven odnos in odgovornost do narave, trudili so se postati bolj ekološko ozaveščeni državljani, razvijali so si mišljenje, spoznavali različne materiale, nove pojme, odkrivali so zakonitosti narave in pridobivali koristne izkušnje. Z izvedenimi dejavnostmi, ki jih je kasneje prenesla na papir,  je nastal  prispevek z naslovom »Ekologija že v vrtcu«. S tem se je 28. in 29. marca 2013, aktivno predstavila na 8. Mednarodnem znanstvenem posvetu »Ekologija za boljši jutri« v Rakičanu.

Z vključitvijo vrtca  v različne projekte na državnem nivoju, si je sodelavka Stanka Blažič v svojem oddelku otrok, starih od enega pa do šestega leta, zadala cilj:  otroke čim bolj motivirati za dejavnosti pri izvajanju teh projektov. Izbrali so si temo Živali in s tem povezano besedo kmetija, ki so jo tudi obiskali. Pri tem je uporabljala najrazličnejše metode dela s področja predšolske vzgoje. Povedano drugače; otrok je na najbolj enostaven, izkustven način veliko sam raziskoval, kritično razmišljal, se ob tem pogovarjal in dogovarjal z vrstniki, uporabljal vsa čutila, pridobil veliko izkušenj in tako prišel do novega spoznanja.

Tudi ona je vsa doživetja otrok in rezultate dela zlila v celoto in se s prispevkom z naslovom »Motivacija otrok za učenje«,  aktivno predstavila v Portorožu, 3. in 4. aprila 2013, na državnem posvetu z naslovom Vodenje v vzgoji in izobraževanju, ki ga je organizirala Šola za ravnatelje.

V našem vrtcu smo se vključili tudi v projekt »Štafeta semen«, ki jo za šole in vrtce po Sloveniji organizira društvo Oskrbimo Slovenijo in EKOci – Ekološka civilna iniciativa. Njihov namen je ohranjanje, izmenjava in hramba domačih, avtohtonih in tradicionalnih semen. Poleg otrok so lahko pri aktivni udeležbi vključeni starši , stari starši in ostali krajani. Pri nas je za to zadolžena Nevenka Anzelc G., ki z otroki in sodelavkami iz celega vrtca izvede kotiček »Sajenje in sejanje«. Tako otroci prinesejo semena od doma, jih  posejejo v lončke, za to seme potem skrbijo, da zraste. Otroci sodelujejo pri urejanju in zasaditvi  zelenjavnega in zeliščnega vrtička na igrišču ter pri spravilu plodov; fižola, solate, paradižnika, zelišč. Vsako leto večje otroke obiščejo gospe iz Zeliščarskega društva Mozirje.  Za letošnjo »Štafeto semen«, ki bo izvedena v mesecu aprilu, pa si je poleg ustaljenih dejavnosti, zadala nov cilj; z otroki izdelati posebno gredo, ki se imenuje »permakulturna greda«. To je visoka greda, ki je izdelana na prav poseben način in verjamem, da bodo otroci neizmerno uživali in z veliko lastne aktivnosti  tudi veliko novega spoznali. Ko bo primeren čas, bomo naše pridelke pobrali in posredovali avtohtona slovenska semena med starše… in v banko avtohtonih slovenskih semen.

Poleg vsega naštetega pa v vrtcu neprekinjeno izvajamo projekte za trajnostni razvoj in sicer Porajajoča se pismenost, Živimo z naravo, Gibko, Eko vrtec, Pasavček, Medeni zajtrk, turistični projekt in druge.

Tako nekako se v našem vrtcu trudimo, da bližnje in daljno okolje ve za nas, za naša prizadevanja, nuditi najmlajšim v družbi vedno več in več z vidika doživljajske vzgoje, lastnega raziskovanja in kritičnega mišljenja. Bodimo zgled tudi drugim.

Marija Krajner, dipl. vzgojiteljica

Morda vam bo všeč tudi...

Dodaj odgovor

Dostopnost