Skoči na glavno vsebino

Potek ustvarjanja zgodbe

Priprava

Predhodno sem izbrala naslov digitalne zgodbe in sicer Lisica in piščanček (basen). Snov, ki sem jo izbrala za obravnavo in realizacijo, je drugačnost. Tema digitalne zgodbe pa se navezuje na družinsko življenje. Nekateri motivi, ki so se pojavili v zgodbi so prijateljstvo, strah, sprejetost. Sporočilo digitalne zgodbe je »Tudi sovražnik je lahko prijatelj«. Digitalna zgodba ima didaktično vrednost, ki se kaže v spodbujanju aktivnosti otrok z lastnim ustvarjanjem zgodbe, izdelavo lutk in scene ter dramatizacijo. Vsebino digitalne zgodbe so otroci sami ustvarili. Otroci so avtorji besedila in zato je temu prilagojena izvirnost besedila. Multimodalno izražanje je prikazano preko zvoka, risbe, fotografije in posnetka. Didaktična vrednost zgodbe je prilagojena tudi različnim učnim tipom otrok – vizualni (posnetek, risba), kinestetični (dramatizacija – posnetek), slušni (zvok, igrano besedilo).

Realizacija

Z otroki sem se najprej pogovorila o snovi, se pravi o drugačnosti, ki se pojavlja med ljudmi, v družini, med prijatelji. Povedali so tudi kako bi se po njihovem mnenju med seboj razumela piščanček in lisica. Na osnovi vprašanj in pogovora o tem smo prišli tudi do našega sporočila digitalne zgodbe »Tudi sovražnik je lahko prijatelj«.

Po pogovoru so otroci izdelali lutke in sceno. Razdelili so se v tri skupine. Vsaka skupina je izdelala svoje lutke in sceno. Izdelava slednjega je potekala samostojno in po njihovi lastni domišljiji in ideji. Ko so vse izdelali je vsaka skupina s pripravljenim materialom odigrala svojo zgodbo. Med vsemi otroci v skupini je bil nekdo vodja, ki je zgodbo pripovedoval, ostali so mu sledili s premikanjem lutk po prizorišču.

Vse skupaj sem pripravila in sestavila v programu Power point. Otroci so si nato izdelek ogledali.

Pogledati lastni izdelek v obliki zgodbe preko diaprojekcije je  bilo za otroke nekaj posebnega. Poleg tega, da so bili prevzeti nad svojim delom, so bili do njega istočasno kritični. Na vprašanje, ali bi kaj in kaj bi spremenili so imeli veliko novih  idej. Te ideje bomo uporabili pri naslednjem skupnem ustvarjanju.

Zalika Vačovnik

Morda vam bo všeč tudi...

Dodaj odgovor

Dostopnost